Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności

 

1. Definicje.

   • Administrator - ASTORE  Spółka Jawna Jacek Łopatek – Krystyna Łopatek, z siedzibą w Brzozowa Gać 79, 24-170 Kurów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Oddział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098128, NIP 716-00-10-790, REGON 430626910.
   • Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie, które mogą ją zidentyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty email, adres IP, identyfikator internetowy, informacje gromadzone przez pliki cookie.
   • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   • Witryna – serwis internetowy prowadzony przez Administratora działający pod adresem https://sklepjana.pl , zwanym dalej również jako Sklep Internetowy.
   • Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jednej lub kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności  

Celem Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w tym zbieranych przez Witrynę, aplikację mobilną oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych poniżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, przeniesienia, skasowania – prawo sprzeciwu przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@sklepjana.pl, numeru telefonu +48 883 22 33 22.

 

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w serwisie.  

   • Dane Konta i Dane profilowe: w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta. Utworzenie Konta przez Użytkownika, może wymagać podania danych identyfikujących, w tym danych kontaktowych. Dane mogą obejmować, imię i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, numer telefonu. Użytkownik, który utworzy konto w Witrynie może dobrowolnie uzupełnić swój profil o inne Dane. Dane są przetwarzane również w celach analitycznych i statystycznych.
   • Zamówienia: Administrator może przetwarzać i analizować Dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym. Dane niezbędne do realizacji zawartej umowy oraz czynności koniecznych do jej realizacji tj. przesłanie wiadomości, komunikację telefoniczną, dokonanie płatności, informacje logistyczne w celu realizacji zamówienia. Dane przetwarzane są również w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych,  przepisów o rachunkowości, przepisów o reklamacji, gwarancji, rękojmi i zwrocie.
   • Komunikacja z Użytkownikiem: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu komunikacji drogą elektroniczną, tradycyjną, telefoniczną lub inną. Komunikacja może być prowadzona na życzenie Użytkownika jak również Administratora. Komunikacja może dotyczyć na przykład pytań o przedmiot, sposób realizacji zamówienia, do zmiany zawartości zamówienia, informacji o dopłatach lub zwrotach nadwyżek pieniężnych, informacji o etapie realizacji zamówienia.
   • Formularz kontaktowy: przez formularz pozyskiwane i przetwarzane są Dane niezbędne do komunikacji przez taki formularz, do identyfikacji osoby zadającej pytanie lub przekazującej inne zgłoszenia.

 

3. Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić Dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons”(tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

4. Marketing Sklepu Internetowego.    

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników  w celu działań marketingowych polegających na dostosowaniu treści marketingowych do Użytkownika preferencji (reklama kontekstowa), zainteresowaniom (reklama behawioralna), jeżeli wyraził zgodę (zapis do newslettera), kierowanie e-maili z treściami i ofertami zawierających informacje handlowe. Prowadzenie innych działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług. Zgoda na działania marketingowe, może być cofnięta w każdym czasie. W celu działań marketingowych może być stosowane profilowanie, co umożliwia leprze dostosowanie treści reklam Użytkownikom.  

5. Portale społecznościowe.

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników korzystających z profili społecznościowych Administratora (Facebook, Pinterest, Youtube, Zszywka, Stylowi, Twitter, Google+). Dane przetwarzane są w celu informowania Użytkowników o aktywności i promowania usług i produktów.  

6. Zamieszczanie komentarzy.

W celu zamieszczenia komentarza i jego moderacji w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Administratora możliwe jest przetwarzanie Danych osobowych, które są widoczne publicznie. Użytkownik udostępnia dobrowolnie zakres przetwarzanych Danych.  

7. Udostępnienie informacji.    

W celu realizacji usług Administrator może udostępniać zebrane Dane osobowe do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, systemy zbierania opinii, firma prowadząca platformę IAI, firmy odpowiedzialne za obsługę systemów informacyjnych, banki, podmioty świadczące usługi księgowe, agencje marketingowe (w zakresie marketingu), innym serwisom prowadzonym przez Administratora., . W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Środki techniczne i Państwa obowiązki.  

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa Dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności.   Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa rejestracji w sklepie, składania zamówień oraz płatności elektronicznych, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia . Operator nie ma dostępu do żadnych danych wykorzystanych w procesie płatności, w tym numeru karty, daty ważności, danych posiadacza. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

9. Uprawnienia użytkownika.

Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@sklepjana.pl.   Użytkownikowi  przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@sklepjana.pl. W zakresie, w jakim Dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem.  

10. Przekazywanie danych poza EOG.

Administrator Danych osobowych przekazuje Dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy gdy jest to konieczne z zachowaniem odpowiedniego poziomu zabezpieczenia. Administrator przekazuje Dane podmiotom, którym została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych. W przypadku USA, podmiotami w programie Tarcza Prywatności zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

11. Inne strony internetowe.    

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe mogą działać niezależnie od Witryny i mogą nie być w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

12. Bezpieczeństwo Danych osobowych i zmiana Polityki prywatności.

Wszystkie zbierane Dane chronione są chronione z użyciem dostępnych środków technicznych, organizacyjnych przed dostępem osób nieupoważnionych. Na bieżąco prowadzona jest analiza ryzyka w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania Danych. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem e-mail sklep@sklepjana.pl.  

pixel